Каталог на патристични текстове (до XIV в.) преведени на български от оригиналния език

sofiyskiy_sobor_61_4 (2)Съставител: Атанас Ваташки

Каталог на патристични текстове (до XIV в.) преведени на български от оригиналния език

Факт е, че на български език има малко преводи на светите отци. Последните години от Зографския манастир се опитват да запълнят тази празнота, с превеждането на сериозен като обем светоотечески текстове. За съжаление това обикновено се прави вместо от оригиналния език (който обикновено е гръцки) през преводи от руски (често при това стари такива). Тоест налице е препревод или превод от превод. В такъв случай е много възможно в крайното издание на български да бъде загубен оригиналния смисъл на текста. Друг проблем на изданията на Зографския манастир е, че твърде често не се посочва данни за преводача или редактора (ако въобще има такъв) и практически така се поставя под съмнение качеството на самия превод. Разбира се, превод от подобен род, е по-добре от нищо, но това не значи, че е нещо достатъчно. Затова реших да направя нещо като каталог на светоотечески текстове, преведени от своя оригинален език. Такива преводи не са много, но пък потенциално са по-надеждни от анонимните препреводи и е добре да бъдат събрани на едно място. Към тях съм прибавил и текстове на древни християнски автори, които не са светии, но които са се ползвали с някакъв авторитет. По отношение на избора на съчинения мога да кажа, че не съм ги селектирал според обема или според това дали са цялостен превод или превод на фрагменти. В каталога попадат (1) както цели съчинения с по-сериозен обем, (2) така и такива с по-малък обем, (3) както и преведени извадки от съчинения. Заедно с това, съм се опитал да дам библиографска информация за изданието – година и място на издаване; преводач и език, от който е превеждано; и в някои случаи – страниците, където се намира текста, поредицата, от която той е част и някаква допълнителна информация.

Колкото и преводите от оригинала да не са много, все пак беше трудно изнамирането на всички от тях. Затова каталогът е отворен за предложения и допълвания, които ще се осъществяват постепенно, с времето.

Учение на дванадесетте апостоли (Дидахи) – написано е вероятно през първата половина на II в.

Увод, текст и изяснения: проф. Ив. Гошев. София, 1941. В: Годишник на университета св. Климент Охридски. Богословски факултет. Том XVIII, 8, 1940/1941 г.


Св. Климент Римски (починал ок. 101 година)

Две послания до Коринтяните / Превод от старогръцки: Димитър Димитров. София, 2011, Синодално издателство. Двуезично издание.


Св. Игнатий Антиохийски (Богоносец) (ок. 50 – ок. 107)

– Послание до Ефесяни
– Послание до Магнезийци
– Послание до Тралийци
– Послание до Римляни
– Послание до Филаделфийци
– Послание до Смирненци
– Послание до Поликарп

Превод от старогръцки: Светослав Риболов. В: Изборник, Омофор, 2001, с. 5-57. Поредица Светоотеческо наследство.


Св. Папий Йераполски (ок. 60/80 – ок. 130/5)

Фрагменти от пет книги за тълкование на Господните предсказания. Превод от старогръцки: Светослав Риболов. В: Изборник, Омофор, 2001, с. 92-99. Поредица Светоотеческо наследство.


Св. Поликарп Смиренски (ок. 70/80—ок. 156/167)

Послание до Филипяни

Превод от старогръцки: Светослав Риболов. В: Изборник, Омофор, 2001, с. 60-68. Поредица Светоотеческо наследство.


Мъченичеството на св. Поликарп

Превод от старогръцки: Светослав Риболов. В: Изборник, Омофор, 2001, с. 70-90. Поредица Светоотеческо наследство.


Пастир (I или II в)

Превод: Никола Антонов. Източник: www.pravoslavieto.com


Послание до Диогнет (написано вероятно през II в.)

Превод от старогръцки: Светослав Риболов. В: Изборник, Омофор, 2001, с. 102-118. Поредица Светоотеческо наследство.


Квинт Септимий Флоренс Тертулиан (ок. 160 – сл. 220)

Апология на християнството. Превод: Стела Панайотова. В: Средновековни философи, София, 1994, първа част, с. 5–82.

Св. Киприян Картагенски (ок. 200 – 258 г.)

– Единството на Църквата. Превод от латински език: Росен Миланов. Велико Търново, 2017, Университетско изд.  „Св. св. Кирил и Методий”.

Св. Атанасий Александрийски (ок. 293/297 – 373)

Животът на преподобни Антоний Велики / Превод от гръцки език: д-р. Драгомир Карадимчев. В: Любовта прогонва страха. София, 2004, изд. Захарий Стоянов, с. 9-48.


Св. Григорий Богослов (326/330 – 389/390)

Пет богословски слова / Превод: Иван Христов. София, 1994, изд. ГАЛ-ИКО.


Св. Василий Велики (ок.
330 – 379)

Шестоднев и други беседи. Превод: Росен Тенев. Редактор: Иван Желев. София, 1999, изд. Народна култура.

За Светия Дух / Превод: Владимир Атанасов. Редактор: Яна Букова. София, 2002, издателство Лик. Поредица Bibliotheca Christiana.

Писмо до своя брат Григорий за различието между същност и ипостас / Превод от старогръцки: Иван Христов. В: Архив за средновековна философия и култура, свитък IV, София, 1997, с. 22-30.


Св. Григорий Нисийски (ок. 331 – ок. 394)

За душата и възкресението / Превод: Иван Христов- София, 2001, издателство Лик. Двуезично издание с паралелен гръцки текст. Поредица Bibliotheca Christiana.

За душата (псевдоепиграф) / Превод от старогръцки: Стоян Терзийски, Александър Кашъмов. В: Изборник, Омофор, 2001, с. 120-148. Поредица Светоотеческо наследство.


Евагрий Понтийски (346-399)

За различните зли помисли / Превод от старогръцки: Калин Янакиев. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък VII, София, 2001, с. 17-39.


Св. Йоан Златоуст (ок. 347/350 – 407)

Избрани беседи върху Евангелието според Йоан. Превод: Стоян Терзийски. Редактор: Иван Желев. Омофор, 2003. Поредица Светоотеческо наследство.

Шест слова за свещенството / Превод от старогръцки: Светослав Риболов. Езикова редакция: Стоян Терзийски. Богословска редакция: Тотю Коев. Омофор, София, 2005. Поредица Светоотеческо наследство.

–  Девет слова за покаянието. Превод от гръцки: Евелина Минева. Редактор: Калин Янакиев. София, 1993.


Св. Павлин Нолански (354 – 431)

Аскетически писма / Превод от латински: Росен Миланов. Консултант: Петър Рогалски. Сдружение „Гълъб”, Братството на Мъжка общежителна Света обител „Свети Йоан Рилски”, с. Скрино – Руен, 2006 г.


Св. Аврелий Августин (354 – 430)

За Божия град, том 1 (книга I, II, III, IV). Превод от латински: Доротея Валентинова. София, 2005, изд. Захарий Стоянов.

За Божия град, том 2 (книга V, VI, VII). Превод от латински: Доротея Валентинова. София, 2008, изд. Захарий Стоянов.

– Избрани произведения / Превод от латински: Анна Б. Николова, Силвия Бакърджиева-Соколова, Ива Янкулова. София, 2008.

За учителя / Превод: Петър Рогалски. Научна редакция: Георги Каприев. Езикова редакция: Петя Стоянова. София, 2001, Софи-Р. Двуезично издание.

За порицанието и благодатта / Превод: Анна Цветкова – Глазер. Редактор: Анна Николова. София, 2007. Текстът е двуезичен.

Малки трактати / Превод от латински: Анастасия Делчева, Евелина Митева, Теодор Хрисчев, Цочо Бояджиев. Редакция: Анна Николова, Цочо Бояджиев, Георги Каприев. София, 2001, изд. Лик. Поредица Bibliotheca Christiana.

Изповеди / Известни са ми две издания на това произведение: 1. Издателство Народна култура, София, 1993. Превод от латински: Анна Б. Николова. Редактор: Владимир Атанасов. 2. Издателство Изток-Запад. София, 2006. Превод от латински: Анна Б. Николова. Редактор: Владимир Атанасов.

За природата на доброто. За благодатта и свободата на волята / Превод от латински: Цочо Бояджиев. София, 1992, изд. ЕТ „София Ангелова”

За щастливия живот / Превод от латински: Анастасия Делчева. В: Архив за средновековна философия и култура, София, Свитък IV, 1997, с. 42-69.

Основи на диалектиката / Превод от латински: Любомира Радоилска. Архив за средновековна философия и култура, Свитък V, София, 1998, с. 22-41.

За безсмъртето на душата / Превод от латински: Евелина Митева. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък VII, София, 2001, с. 53-72.


Св. Викентий Лерински († ок.
445 г.)

Паметна книга за древността и всеобщата вселенска вяра против безбожните нововъведения на всички еретици / Превод от латински: Петя Стоянова. Редактор: Светослав Риболов. София, 2013, изд. Храм „Св. Димитрий Мироточиви Солунски Чудотворец“


Немесий Емески (ок. 390 – V в. )

За природата на човека / Превод от старогръцки: Димитър Цветанов Ганов. София, 2003, изд. Лик. Bibliotheca Christiana.


Леонтий Византийски (V – VI в. )

Разрешение на предложените от Севир съждения / Превод от старогръцки: Светослав Риболов. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък XV, София, 2009, с. 97-130.

Тридесет глави против Севир / Превод от старогръцки: Светослав Риболов. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък XV, София, 2009, с. 131-142.


Св. Дионисий Псевдо-Ареопагит (вероятно ок. 500 г.)

За божествените имена /  Превод от старогръцки: Лидия Денкова. София, 1996, издателство Гал-Ико.

За небесната йерархия /  За небесната йерархия. За църковната йерархия. Превод от гръцки: Иван Христов. София, 2001, издателство Лик.

За църковната йерархия / За небесната йерархия. За църковната йерархия. Превод от гръцки: Иван Христов. София, 2001, издателство Лик.

Мистическото богословие / Превод: Цочо Бояджиев. В: Средновековни философи, София, 1994, първа част, с. 83-87.


Св. Йоан Лествичник (ок. 570—603)

Лествица на божественото изкачване / Превод от гръцки: Атанасий Критски. София : Монарх.-консервативен съюз, 1996.


Св. Максим Изповедник (ок. 580 – 662)

Мистагогия / Превод от старогръцки: Стоян Терзийски, Стоян Кашъмов. В: Изборник, Омофор, 2001, с. 150-199. Поредица Светоотеческо наследство.

Диспут с Пир / Превод: Яна Букова. Редактор: Калин Янакиев. София, 2002, издателство Лик. Поредица Bibliotheca Christiana.

Liber Ambiguorum (Избрани фрагменти) / Превод от гръцки: Кристин Латиф и Светослав Риболов. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък XIV, София, 2008, с. 85-109.

За душата / Превод от гръцки: Яна Букова. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък I, София, 1994, с. 14-20.

Различни дефиниции / Превод от гръцки: Георги Каприев. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък VII, София, 2001, с. 73-76.


Св. Йоан Дамаскин (ок. 680 – 780)

– Извор на знанието, т. I. Томът съдържа: „Философски глави” и „За ересите накратко”. В следващите два тома се очаква да бъде публикувано „Точно изложение на православната вяра” / Превод: Атанас Атанасов. Редактори: Иван Христов, Светослав Риболов. София, 2014, изд. Изток-Запад.

Слово за Рождество на пресвета Богородица, от Йоан, смирения монах и презвитер Дамаски / Превод от старогръцки: Светослав Риболов. В: Изборник, Омофор, 2001, с. 202-220. Поредица Светоотеческо наследство.

Елементарно въведение към догмите / Превод от гръцки: Атанас Атанасов. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък II, София, 1995, с. 44-51.


Св. Теодор Студит (758 – 826)

– Първо опровержение срещу иконоборците
– Второ опровержение срещу иконоборците
– Трето опровержение срещу иконоборците

Превод от гръцки: Кристин Латиф. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък XIII, София, 2007, с. 69-138.


Св. Фотий Цариградски (810/820 – 891)

Амфилохии, въпроси 137-147 /  Превод от старогръцки: Велислава Тодорова, Христо Хр. Тодоров. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък XV, София, 2009, с. 143-181.


Св. Григорий Палама (1296-1359)

Разговор между православния Теофан и отвърналия се от Варлаамитите Теотим. Известни са ми два превода на това съчинение. 1. Превод: Стоян Терзийски, Александър Кашъмов. Архив за средновековна философия и култура, София, 1997, с. 173- 210. 2. Стоян Терзийски, Александър Кашъмов. Изборник, Омофор, 2001, с. 222-272. Поредица Светоотеческо наследство.

Апология срещу Варлаам и Акиндин /  Превод от гръцки: Никола Антонов. В: Архив за средновековна философия и култура, Свитък XI, София, 2005, с. 218-242.

Писмо до многопочитаната монахиня Ксения : За страстите, за добродетелите и за плодовете на умното делание / Превод от старогръцки: Стоян Терзийски. София, 2010, изд. Омофор.


Филотей Кокин (1300-1379)

За Таворската светлина / Превод от гръцки: Петя Янева. Редактор: Георги Каприев. София, 2011, Изток-Запад. Bibliotheca Christiana. Двуезично издание.


Св. Николай Кавасила (1332-1371)

За живота в Христос / Превод от старогръцки: Никола Антонов. Източник: http://dveri.bg/kxy3

4 Comments on Каталог на патристични текстове (до XIV в.) преведени на български от оригиналния език

 1. Алексей Стамболов // 04/09/2016 в 15:03 //

  „Древен патерик“ е превеждан от руски. Имам съмнения, че и посоченото издание на „Лествица“ е просто „поправено“ издание на превода от руски на покойния митр. Йосиф, а не нов превод от гръцки. Иначе, идеята да се състави подобен каталог е много добра и авторът заслужава поздравления за труда си. Дано с времето списъкът все повече се попълва с нови български преводи от оригинала на патристични текстове.“

 2. Благодаря, Алексей, за оценката.

  И при двете произведения, които казваш, се ръководех от това, което пише на самите книги, а там пише, че е превод от гръцки. Не ми се вярва да е лъжа.

 3. Алексей Стамболов // 06/09/2016 в 13:10 //

  Наско, за жалост покойният о. Павел Стефанов е пропуснал да отбележи в своя превод на Патерика от кое издание и от какъв език е правен (с което волно или неволно вкарва читателите в заблуда). Преди време и аз си мислех, че е превод от оригинала. До момента, в който покрай дисертацията ми се наложи да сравнявам различните преводи (български, руски, английски, френски) с гръцкия текст. За мен няма съмнение, че о. Павел е превеждал от руския „анонимен“ превод (защото съществува и друг, от св. Теофан Затворник, издаден през 2009 г. ), издание на монастира „Св. Пантелеймон“ на Света гора. Заглавието е „Древний патерик, изложенный по главам“ (съществуват няколко издания). Ето го тук онлайн: http://krotov.info/acts/04/3/0399prc1.html.
  Дори един бегъл поглед на сравнение между българския текст и руския е достатъчен.

  П.П. За да не обременявам читателите, ще дам само един пример от многото: заглавието, което носи българското издание – „Древен патерик“ – се среща единствено в руската традиция („Древний патерик“), но не и в гръцката. Гръцкото двуезично (старогръцки-новогръцки) издание на въпросното съчинение се нарича „Το Μέγα Γεροντικόν (Θεματική Συλλογή)“, а критичното издание на гръцкия текст (на J.-Cl. Cuy) е: „Les Apophtègmes des Pères, Collection systématique“ (Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων, Συστηματική Συλλογή). В науката се използва и латинското наименование „Apophthegmata patrum, collectio systematica“.

  По същия начин имам съмнения и за „Лествицата“, но не съм сравнявал специално и не мога да твърдя със сигурност.

 4. Добре, благодаря, съобразявам се с професионалното ти мнение за Патерика и го махам от списъка.

  Радвам се, че има обратна връзка. Ако се сещаш за други преводи, които могат да се добавят в каталога, пиши под публикацията

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: