Библията произлиза от Църквата, a не обратното

Публикуваме още едно писмо на нашия приятел-богослов до неговия познат-адвентист:

Здравей, драги приятелю М.!

Надявам се да се добре и да се радваш на Божиите милости в живота си.

От няколко дена се канех да ти пиша, но все не намирах време.

Понеже може би не ме разбра за sola Scriptura, ще те помоля да прочетеш ето тази статия по въпроса, която преведох преди време: „Християнско ли е да приемаме САМО това, което пише в Библията?“ (https://zadrugata.com/2016/10/07/%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/).

Ще се опитам отново да обясня нещата така, че да ме разбереш. И двамата приемаме Библията за боговдъхновено слово Божие. Но и двамата чудесно знаем, че има хиляди тълкувания на същата тази Библия, които често доста се различават (и разминават) помежду си. Различията понякога се отнасят дори до един-единствен стих (като например къде трябва да се сложи препинателният знак в Лук. 23:43 и какво означават думите на Иисус в Мат. 12:8). Тълкувания, понякога написани от видни богослови, професори по теология, вещи в езиците на оригинала и т.н. Предполагам, че ако прочетеш библейския коментар на Мартин Лутер, ще има много неща, с които няма да си съгласен (въпреки нескритото възхищение, с което пише за него Е. Уайт във „Великата борба“). Как тогава можем да сме сигурни кое тълкувание е вярно? Кой е критерият за достоверност на библейските тълкувания? На практика виждаме, че (почти) всяка деноминация тълкува Библията според своите разбирания, т.е. съобразява Библията със своите доктрини, а не обратното – да гради доктрините от Библията. Това е, което виждаме да става и никой не може да го отрече. И все пак, трябва да има ЕДНА обективна истина, обща и задължителна за ВСИЧКИ. Коя е тя? Тази истина е Църквата, драги приятелю (и тук умишлено пиша „църква“ с главна буква) – тази, която е „стълб и крепило на истината“; тази, над която „портите на ада няма да надделеят“; тази, която е „чиста девица“, сгодена за своя Господ (а Той, както знаем, се гнуси от скверното); тази, която е Негово тяло, а Той – неин глава. Следователно я напътства и направлява в решенията ѝ чрез Своя Свети Дух, Който е изпратил да пребивава в нея. Виждаш, че въпросът за Библията е тясно свързан с въпроса за Църквата (еклезиологията). Какво е Църквата? Коя е Църквата? Защото навсякъде в Библията се говори за една Църква, за една организация, членовете на която имат общение помежду си, споделят едно учение, една Господня трапеза, едни практики и т.н. Затова няма проблем един християнин, да речем, от Йерусалим или Антиохия, да отиде в Коринт, Солун, Рим или където и да е другаде, където има християнски църкви (навсякъде, където в Новия завет се говори за „църкви“, се има предвид местни християнски общини, които се различават само географски, но не и доктринално) и да бъде посрещнат от тамошните християни като „брат“, като „свой“, а и той самият да се почувства като у дома си в една такава църква, пък била тя и на другия край на света.

Ето защо казах и пак ще кажа, че не Църквата произлиза от Библията (затова не мога да разбера термина „библейска църква“), а Библията е продукт на Църквата и Църквата е тази, която единствена може да даде вярно и точно тълкувание на Библията. Тя именно гарантира за верността или не на дадено библейско тълкувание. Всъщност аз не бих противопоставял Църква и Библия, защото те са неразривно свързани – истинската Църква гарантира за истинската Библия и истинската Библия гарантира за истинската Църква. Както в Библията има божествен и човешки елемент (който не може да се отрече при внимателно сравнение на библейските книги), така и в Църквата има божествен и човешки елемент. И както вярваме в Библията безусловно, така вярваме и в Църквата безусловно. Пак ще кажа, че ако днес сме сигурни, че държим в ръцете си истинското и автентично Божие слово, то това в най-голяма степен дължим на Църквата – и то, забележи! – Църквата от IV век! Тогава именно се формира библейският канон. Ако се съмняваме в авторитета на Църквата от IV век, няма как да сме сигурни за целостта и автентичността на тази Библия, която имаме днес. Помисли над тези мои думи! Помисли и над друго: каква стойност може да има доктрина, която не е била позната на Църквата в продължение на повече от 19 века (говоря за доктрината за „изследователския съд“ или за това, че Иисус Христос някога в небесата е бил архангел Михаил)? Надявам се да разбираш какво говоря.

Написах горното с най-искрени чувства, без омраза и човешка гордост (както мисля) и без желание да нападам или да се заяждам. Бездруго нямам повод за гордост по човешки. Ако с нещо мога да се похваля, то е, че преди 30 години Бог се смили над моето окаянство и ме просвети със Своята чудна светлина. Оттогава Му благодаря и се чувствам задължен да споделям и с други това, на което смятам, че Бог ме е научил през тези години.

Бъди здрав и се моли за мен, както и аз се моля! Поздрави на семейството!

А. Библиофил

5 Comments on Библията произлиза от Църквата, a не обратното

 1. Това е една от най – основните грешки на протестантите, а именно Sola Scriptura (само Писанието), ограничавайки Бог в действието на една книга написана от пророци, царе, свещеници, политици и хора през период от 1600 години, все едно Бог е ограничен от Библията и че с края на Библията, идва и края на Божието присъствие в нашия живот. Това разбира се е грешка и една от най – големите заблуди на протестантството е, че отхвърляйки Светите предания на Църквата, сами измислят свои собствени такива на който се основава вярата им. Ап. Павел, казва: „Стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание.“ (2 Сол.2:15) Именно преданията, които са възникнали много преди Писанието на Новия Завет, а не след тях. 🙂

 2. Stamen Krivoshiev // 13/10/2021 в 13:30 //

  „В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог…И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина“ /св. евангелие от Йоан 1:1,158 „Исус му каза: Блажен си Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моят Отец, който е на небесата. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква и портите на ада няма да й надделеят“ /св. евангелие от Матея 16:17,18/ Словото ли произлиза от църквата, или църквата от Словото?

  >––– Оригинално писмо –––

  >От: Задругата comment-reply@wordpress.com

  >Относно: [Нова публикация] Библията произлиза от Църквата, a не обратното

  >До: stamenk@abv.bg

  >Изпратено на: 08.10.2021 13:31

  \.abv-omExternalClass\ a\3Ahover { color: #ff0000; } \.abv-omExternalClass\ a { text-decoration: underline; color: #0088cc; } \.abv-omExternalClass\ a\.primaryactionlink\3Alink { background-color: #2585b2; color: #ffffff; } \.abv-omExternalClass\ a\.primaryactionlink\3Ahover { background-color: #11729e; color: #ffffff; } WordPress.com Мартин Димитров posted: “ Публикуваме още едно писмо на нашия приятел-богослов до негов познат-адвентист: Здравей, драги приятелю М.! Надявам се да се добре и да се радваш на Божиите милости в живота си. От няколко дена се канех да ти пиша, но все не намирах време. „

 3. Stamen Krivoshiev, Словото произлиза от Църквата, а не обратното. Къде в Новия Завет Иисус е оставил писмени свидетелства за Себе Си?

  Словото стана Бог, именно чрез Църквата, а не извън Нея. Има разлика между православното разбиране за въплътеното Божие слово и еретическото разбиране за Словото, което според протестантите нямало нищо общо с Църквата. Ако това беше така, както ти посочваш, малко по – горе, тогава, която от всичките 35 000 протестантски секти, които вие наричате „църкви“ е истинската? 🙂

  Как е писана и събирана Библията в продължение на 1600 години, ако не е съществувала Църквата, за да оцени, кои книги от Стария и Новия Завети са канонични и кои не. Как така, вие протестантите признавате църковния канон на Библията, а не признавате самата православна църква?

  Църквата, като Богочовешка институция е съществувала, още преди сътворението на света. 🙂

  Библията, първоначално възниква, като Свето Предание на Църквата и след това Църквата, събира и оформя Светото Писание в догматика на Божията истина. 🙂

  Сам. св. ап. Павел, казва: “ „…стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание” (2 Сол. 2:15). Именно Преданията на Църквата са първопричината и причината за създаването на Библията, а не обратното. 🙂

 4. Stamen Krivoshiev, „В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог… Тук автора на Битие, говори в минало време, среден род за невъплътеното Слово у Бога, които още не е бил въплътен в Човешка форма и не е привел в материалниясвят, Словото Си, което все още не е имало материална форма. 🙂

  „И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина“ /св. евангелие от Йоан 1:1,158)

  Тук евангелистът – ап. Йоан, говори за сегашното време, в което Бог Слово, вече се е въплътил в човешката си проформа и е станал като един от нас – човеците и е живял между нас, тоест е проповядвал изначалното Слово, което не е било документирано на хартия, а е било предавано устно (предание). 🙂

  Ако Бог не беше съзидал Църквата Си, камък по камък, като Негов най – съвършен дом, тогава и Словото Господне, нямаше да бъде автентично и оригинално и нямаше да се запази пред вековете неповредено. 🙂

  Църквата смята Писанието за „боговдъхновено” (2 Тим. 3:16) не защото книгите в него са написани от Бога, а защото Бо­жият Дух е вдъхновявал авторите, откривал е Истината за тях и е сглобил разнородните им съчинения в едно цяло, като неделима част от Църковното предание. 😉

 5. А. Библиофил // 22/11/2021 в 17:18 //

  Stamen Krivoshiev, това, което сте написали, няма никакво отношение към темата на статията.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: