Разни

Светият патриарх Павле – обичаният и неразбраният

автор: Бранко Радун Макар известието за смъртта на патриарха да беше очаквано заради продължителната му немощ, мнозина бяха изненадани и с чувство на дълбока народна загуба приеха вестта за смъртта на Сръбския патриарх Павле. Сръбският патриарх Павле беше истински народен патриарх. Малцина в новата сръбска история, изпълнена с разделения, разколи и противоборства, са притежавали такъв авторитет и всеобщо уважение сред народа.

15/11/2015 // 0 Comments

Как „войнстващият безбожник“ Леонид Успенски стана богослов на иконата

Как един човек, „изхвърлящ иконите през прозореца“ е станал автор на основополагащия труд за историята и духовното съдържание на християнското изкуство? Може ли да се изписват икони без Вяра?

05/10/2015 // 0 Comments

Житията на светиите и митарствата

автор: о. Майкъл Азкул (V-та глава от студията "Митът за въздушните митарства: неогностицизмът на о. Серафим Роуз) За да докаже своята теория за „душата след смъртта“, о. Серафим е използвал всякакви достъпни източници, било то религиозни или светски, и не на последно място „Житията на светиите“ в източен и западен вариант. В това той следва епископ Игнатий Брянчанинов.

10/08/2015 // 3 Comments

Светите Отци и митарствата

автор: о. Майкъл Азкул „Следвайки светите отци..“ е израз, който често присъства в официалните документи на Църквата. Православието гледа на отците като върховни изразители на християнската вяра. Няма по-висок авторитет от тях като изразители или екзегети (тълкуватели) на св. Писания. И така о. Серафим се обръща към тях, за да намери подкрепа за своите виждания относно живота след смъртта.

06/11/2013 // 0 Comments