адвентизъм

Кратък исторически и библейски анализ на адвентизма (I глава)

Автор: Валентин Велчев Латинската дума adventus означава идване, пришествие. Тя се свързва с очакването на Второто пришествие на Господ Исус Христос. В този смисъл всички християни са адвентисти. Но сега ще говорим за едно общество познато под името "Адвентисти от седмия ден", за неговото възникване и специфични доктрини [...]

24/07/2012 // 10 Comments