антоний сурожки

Кога е необходим „жестокият“ Бог

Митрополит Антоний Сурожки разказва как един негов познат свещеник имал разговор с някакъв мъж, който доста дълго обяснявал защо не вярва в Бога. Батюшката внимателно го изслушал, а след това му казал: - Бедни човече, какво си сторил, че Бог да ти стане ненужен.. Върви, помисли за момента, в който това се е посяло в тебе.

18/03/2016 // 0 Comments