богословие

Мястото на дяконисата в ранната Църква

автор: Димитрина Лефтерова Институциализацията на Църквата няма за цел да сведе до минимум участието на жената в църковния живот. Макар и на пръв поглед да се добива представа за църковното пространство като за един мъжки свят, то в рамките на тази общност на жената се предоставя достатъчно място за служение.

06/03/2012 // 1 Comment

Онтология и етика – II част

автор: митр. Йоан Зизиулас Както показва самият термин, онтологията е слово за битието. Самият термин не се използва във философията до XVII век, когато за първи път го използва Сос1еxius (Lexikon Philosophicum, 1613), а в по-развита форма го използва през 1656-та година Glauberg (Methaphisica de Ente), за да го наложи през XVIII век окончателно Ch. Wolff (Philosophia prima sive ontologia, 1729).

02/03/2012 // 0 Comments

Онтология и етика – I част

автор: митр. Йоан Зизиулас Тази тема звучи теоретично, но има все пак сериозни последици в живота на Църквата и на всеки човек. Етиката определено е заела много важно място в нашия живот, но също така и в живота на Църквата. Тя се преподава в училищата, в богословските факултети и представлява за всички християни нещо, което е равно на догматите – ако не и по-важно от тях.

01/03/2012 // 0 Comments