братя карамазови

Дебат върху теодицеята – пета част

автор: проф. Калин Янакиев Или вие ще ми кажете, че давайки му свободата, Бог не е оставил човека в неведение за злото, не го е оставил дори без своеобразна „юзда" срещу злото. Че му е дал - наистина, не външно, като обективна принуда - а в соб­ственото му сърце, като само-закон, повелята да се стреми към Бога, а не към злото

11/09/2013 // 0 Comments

Дебат върху теодицеята – четвърта част

автор: проф. Калин Янакиев Всъщност ако сме пределно честни - целият скан­дал за съвестта идва от обстоятелството, че християни­нът сякаш оправдава Бога-Промислителя, - оправдава Го именно задето не Се е намесил да възпрепятства дет­ското страдание.

10/08/2013 // 0 Comments

Дебат върху теодицеята – втора част

автор: проф. Калин Янакиев Вслушайте се и вие в сърцата си и кажете - чули, прочели, преживяли историите на Иван Карамазов - какво чувствате вие? Какво вика сърцето ви? „Не искам - вика то - не искам да приема, че това се е случило!"

31/05/2013 // 0 Comments

Дебат върху теодицеята – първа част

автор: проф. Калин Янакиев И тъй, въпросът е в това - може ли изобщо да бъде изкупено преживяното от дечицата страдание и има ли нещо, което да накара сърцето ми да се успокои, след като съм научил, че тези ужасни истории за мъчения са се случили?

18/05/2013 // 0 Comments