василий велики

Шестте зори (Първа част – от 8. до 13. точка)

автор: д-р Александър Каломирос Един научен изследовател е казал, че ако поискат от него да представи резюме от една страница за цялото знание, което съществува днес относно света и творението, той не би могъл да намери нищо по-добро от първата страница на Свещеното Писание. Това е вярно. Но повечето хора не разбират ясно нито Свещеното Писание, нито света.

30/10/2013 // 4 Comments

Шестте зори (Първа част – от 1. до 7. точка)

автор: д-р Александър Каломирос Бог е заповядал и творенията са започнали да съществуват. Как? Това е тайна. Във всеки случай, творението не е започнало да съществува мигновено, но е следвало една поредица от прояви, едно развитие в течение на шест различни „дни“. Как трябва да наречем този напредък на творението във времето, ако не еволюция?

14/08/2013 // 4 Comments

Делото на кападокийските отци

автор: Пламен Костадинов След кападокийците светът вече не може да бъде друг. Новият Завет води към Новото Време. Историята е взривена, пренасочена. Свършва векът на масите – започва епохата на лицата. Хората все още гледат назад, копнежът им е да се върнат към родовото единство, към щастливата безименност, но това вече не им е дадено. Всеки е сам пред Бога и пред Другите.

09/04/2013 // 0 Comments

Грешали ли са светиите – втора част

автор: прот. Димитрий Моисеев ... Подобно отношение по този въпрос намираме и у други св. Отци. Така, преп. Иоан Касиан Римлянин, коментирайки книгите на бл. Августин, отбелязва: „Дори и у забележително начетени мъже има неща, които могат да се поставят под въпрос“. (цит. по Иером. Серафим (Роуз). Вкус истинного православия. М., 1995, стр.31).

06/04/2013 // 0 Comments