възкресение

Безсмъртието в пространството на древногръцката философия и православната мисъл

Автор: Атанас Ваташки В ранната древногръцка литература на безсмъртието се гледа като на безспорен признак на божественост и „безсмъртните” се е превърнало като нарицателен израз за древногръцките богове, като хората обикновено са наричани „смъртни”[1]. [...]

18/09/2015 // 0 Comments

Цветница

автор: протопр. Александър Шмеман В Църквата Великият пост завършва с лъчезарни и празнични дни или по-добре да се каже с един двуединен, двудневен празник. Това са Лазарова събота, т.е. денят, когато си спомняме как Христос възкресява Своя умрял приятел Лазар, и Цветница или Връбниц – когато празнуваме тържественото влизане на Христос в Йерусалим шест дни преди предаването Му на страдания и кръстна смърт. [...]

28/04/2013 // 0 Comments

Въплъщение и Изкупление

Автор: прот. Георги Флоровски „Словото стана плът”: в това се заключава висшата радост на християнската вяра. В това е пълнотата на Откровението. Същият Въплътил се Господ е съвършен Бог и съвършен човек. Истинското значение и основната цел на човешкото съ­ществуване се откриват и осъществяват във и чрез Въплъще­нието. Господ снизхожда от Небесата, за да изкупи света, за да съедини човека с Бога вовеки. „И стана човек”. [...]

21/04/2012 // 1 Comment