григорий нисийски

Шестте зори (Първа част – от 1. до 7. точка)

автор: д-р Александър Каломирос Бог е заповядал и творенията са започнали да съществуват. Как? Това е тайна. Във всеки случай, творението не е започнало да съществува мигновено, но е следвало една поредица от прояви, едно развитие в течение на шест различни „дни“. Как трябва да наречем този напредък на творението във времето, ако не еволюция?

14/08/2013 // 4 Comments

Грешали ли са светиите – втора част

автор: прот. Димитрий Моисеев ... Подобно отношение по този въпрос намираме и у други св. Отци. Така, преп. Иоан Касиан Римлянин, коментирайки книгите на бл. Августин, отбелязва: „Дори и у забележително начетени мъже има неща, които могат да се поставят под въпрос“. (цит. по Иером. Серафим (Роуз). Вкус истинного православия. М., 1995, стр.31).

06/04/2013 // 0 Comments