иван карамазов

Дебат върху теодицеята – трета част

автор: проф. Калин Янакиев Вижте към какво ни води Иван Карамазов. След не­говите потресаващи разкази ние не приемаме и не прие­маме по съвест всяка претенция, че Небесното Царство, в което светът ще бъде спасен и ще се разреши на края, е победа на Правдата, е всепримиряващ акорд..

29/07/2013 // 0 Comments

Дебат върху теодицеята (увод)

автор: проф. Калин Янакиев Спомням си първия път, в който прочетох тези зна­менити и страшни страници на Достоевски. Това бе твърде отдавна - още в годините когато мо­ята вяра и моите знания за нейното съдържание бяха съвсем смътни и неопределени. Спомням си страшния морален скандал, който предизвикаха в мен тия разсъждения [...]

02/05/2013 // 0 Comments