индивидуализъм

Позитивното мислене тласка хората към краен индивидуализъм и изолация

Д-р Пламен Димитров е председател на УС на Дружеството на психолозите в България от 2001 г. Практикуващ психолог с почти 30-годишен професионален опит. Интересува се от механизмите, по които хората формират симптомите, каращи ги да страдат. Още през 80-те г. на XX век започва да се занимава със защитните механизми, чрез които успешно се самозаблуждаваме. Един от тях е позитивното мислене, което през последните години се превърна в цялостна концепция и стратегия за живот.

28/11/2014 // 22 Comments

Капаните на индивидуализма и рационализма (втора последна част)

автор: епископ Игнатий Мидич Въз основа на тези предпоставки, малко по малко, целият живот започнал да се разслоява на съставни част и като такъв да се измерва с логиката. Светът стана обект на умствено изследване. Истината и съществуването на света са сбор от много индивиди, които не са свързани органично помежду си...

25/10/2013 // 0 Comments

Капаните на индивидуализма и рационализма (първа част)

автор: епископ Игнатий Мидич Многобройни са причините, които обичайно се споменават щом се заговори за война и вражда между хората и държавите. Тях най-често ги виждаме в националните, политическите, икономическите и религиозните различия между противостоящите страни.

24/10/2013 // 0 Comments

Богословски координати на пиетизма

Автор: проф. Христос Янарас Пиетизмът подкопава – до пълно отрицание – онтологичната истина за единството на Църквата и личното общение; той гледа на човешкото спасение в Църквата като на индивидуално събитие, индивидуална възможност за живот.

11/01/2012 // 0 Comments