Инокентий Борисов

Законните и незаконните подвизи

автор: св. Инокентий (Борисов), епископ Херсонски и Таврически Един от най-печалните, но заедно с това и от най-нужните ни уроци се съдържа, братя мои, в тези апостолски слова. Печален урок, защото би било жалко да се трудиш, да търпиш, да се лишаваш, да страдаш – и да не получиш никакъв плод от своя труд, никакъв венец за своя подвиг.

14/10/2015 // 0 Comments