Йероним Егински

Старец Йероним Егински: Когато Бог ви даде ваше чедо, вие не го искахте и го убихте!..

Една възрастна брачна двойка дойде на посещение при стареца. Нямаха свои деца, но бяха осиновили едно момиченце, което беше вече голяма девойка, обаче тя имаше много лош характер и беше толкова груба, че родителите ѝ, които буквално я бяха приели за свое дете, много се измъчваха с нея.

22/10/2015 // 0 Comments

Старец Йероним Егински: Прибягвай към молитвата както малко дете с любов тича към майка си

Старецът продължи към пазара. Докато минаваше край рибарниците, първият рибар, който го видя го извика с предложение: - Добър ден, геронда, да имаме твоята благословия. Ела тук да ти дам няколко риби.

17/09/2015 // 0 Comments

Старец Йероним Егински: Разводът не съществува

След работилницата старецът продължи към другия край на пристанището, по пътя, който води към егинския затвор. Застана при къщата на една позната и позвъня на звънеца. Домакинята излезе веднага и с радост го посрещна. - Добър ден, геронда, как сте? Влезте вътре за по кафе.

26/08/2015 // 0 Comments

Всекидневното служение на старец Йероним Егински

След утреното богослужение, старецът си почиваше малко, след това пиеше кафе, провесваше на рамото си една торба, неговия „чувал на любовта“ и се спускаше към Егина. В началото това се случваше всеки ден, а към края на живота му – три пъти седмично.

11/08/2015 // 0 Comments