йоан зизиулас

Алтернативния план за спасението

автор: митр. Йоан Зизиулас До тук изследвахме Христологията във връзка с целия догмат за Сътворението, и както Атанасий Велики също е посочил в своя труд “За Въплъщението на Логоса”, цялата логика зад въплъщението на Логоса води началото си от факта, че Бог е създал света за да го направи участник в Своето блажено състояние.

31/03/2012 // 0 Comments

Онтология и етика – II част

автор: митр. Йоан Зизиулас Както показва самият термин, онтологията е слово за битието. Самият термин не се използва във философията до XVII век, когато за първи път го използва Сос1еxius (Lexikon Philosophicum, 1613), а в по-развита форма го използва през 1656-та година Glauberg (Methaphisica de Ente), за да го наложи през XVIII век окончателно Ch. Wolff (Philosophia prima sive ontologia, 1729).

02/03/2012 // 0 Comments

Онтология и етика – I част

автор: митр. Йоан Зизиулас Тази тема звучи теоретично, но има все пак сериозни последици в живота на Църквата и на всеки човек. Етиката определено е заела много важно място в нашия живот, но също така и в живота на Църквата. Тя се преподава в училищата, в богословските факултети и представлява за всички християни нещо, което е равно на догматите – ако не и по-важно от тях.

01/03/2012 // 0 Comments