максим изповедник

Алтернативния план за спасението

автор: митр. Йоан Зизиулас До тук изследвахме Христологията във връзка с целия догмат за Сътворението, и както Атанасий Велики също е посочил в своя труд “За Въплъщението на Логоса”, цялата логика зад въплъщението на Логоса води началото си от факта, че Бог е създал света за да го направи участник в Своето блажено състояние.

31/03/2012 // 0 Comments