Михаил Помазански

Как да се отнасяме към Стария Завет

автор: протопр. Михаил Помазански Християнското отношение към Стария Завет се определя от поученията на Спасителя. В книгите на Стария Завет, сред книгите на Моисей, в които бе изложен Законът и където са определени стандартите на всекидневния живот, Христос ни е показал една по-висока, ненадмината и вечна заповед, която сякаш е била изгубена..

23/08/2015 // 0 Comments