николай лудовикос

Любовта, моралът и ролята на църквата

автор: протопр. Николай Лудовикос Но въпросът е, че нещата не вървят изобщо към добро, както знаете. Не ме интересува моралът... моралът може да се изгуби, не ме е грижа. Самото същестуване е това, за което ме е грижа, което ме безпокои, онтологически, доколкото хората няма да бъдат в състояние да живеят прилично след няколко години, и те ще бягат от реалността с наркотици... и както една американска рок звезда отбеляза, когато те повече не могат да търпят наркотиците, ще се върнат отново към реалността... | прочети статията >

23/11/2015 // 0 Comments

Нима си толкова глупав, че не можеш да обичаш никого?

автор: протопр. Николай Лудовикос Така че, аз просто храня тези, които мога да достигна… Удобно, нали така? Виждате ли колко велико е това? Блъснете някого в къпалнята тази година, и Бог ще ви блъсне на следващата година, или по-следващата година, или след съвсем кратко време. От време на време водата в къпалнята се разбърква – не знам всеки път, когато е ставало, колко често е… не се казва всяка година, а само понякога… | прочети статията >

18/11/2015 // 0 Comments

Между Бог и религиозния начин на мислене

автор: протопр. Николай Лудовикос Често разговарям с хора, които никой от вас не би подозирал или не би си представил, че са хора със съмнения във вярата си. И все пак точно хората с най-дълбоките съмнения и запитвания – те са хората, с които аз успявам да се разбера повече, отколкото с всеки друг. Те разбират. Те разбират, защото са търсещи – нали така? Въцърковените хора са рядко търсещи – освен в оскъдните случаи, когато са прекрачили църковните двери като търсещи. | прочети статията >

30/09/2015 // 0 Comments