николай лудовикос

Любовта, моралът и ролята на църквата

автор: протопр. Николай Лудовикос Но въпросът е, че нещата не вървят изобщо към добро, както знаете. Не ме интересува моралът... моралът може да се изгуби, не ме е грижа. Самото същестуване е това, за което ме е грижа, което ме безпокои, онтологически, доколкото хората няма да бъдат в състояние да живеят прилично след няколко години, и те ще бягат от реалността с наркотици... и както една американска рок звезда отбеляза, когато те повече не могат да търпят наркотиците, ще се върнат отново към реалността...

23/11/2015 // 0 Comments

Нима си толкова глупав, че не можеш да обичаш никого?

автор: протопр. Николай Лудовикос Така че, аз просто храня тези, които мога да достигна… Удобно, нали така? Виждате ли колко велико е това? Блъснете някого в къпалнята тази година, и Бог ще ви блъсне на следващата година, или по-следващата година, или след съвсем кратко време. От време на време водата в къпалнята се разбърква – не знам всеки път, когато е ставало, колко често е… не се казва всяка година, а само понякога…

18/11/2015 // 0 Comments

Между Бог и религиозния начин на мислене

автор: протопр. Николай Лудовикос Често разговарям с хора, които никой от вас не би подозирал или не би си представил, че са хора със съмнения във вярата си. И все пак точно хората с най-дълбоките съмнения и запитвания – те са хората, с които аз успявам да се разбера повече, отколкото с всеки друг. Те разбират. Те разбират, защото са търсещи – нали така? Въцърковените хора са рядко търсещи – освен в оскъдните случаи, когато са прекрачили църковните двери като търсещи.

30/09/2015 // 0 Comments

Пътят на Кръста

Пътят на кръста автор: о. Николай Лудовикос Това прекрасно словосъчетание означава, че Кръстът е пътека, път. С други думи, това е пътя, по който моето себелюбие ще бъде подложено под натиск... то ще бъде притискано, притискано, притискано.. и от него ще се появи истинското значение на любовта и живота; от там аз ще открия, какъв наистина съм и какъв Бог наистина иска да стана.

14/11/2013 // 0 Comments

Излекуването на душата

автор: о. Николай Лудовикос Ако Христос продължава да бъде сладко говорещия учител, Който ни казва някакви хубави неща и ние весело Го следваме, тогава нещо не е наред. Ние в края на краищата ще почувстваме трудността на Кръста. Ще почувстваме, че пътят, по който Благодатта ни води е път, осеян със самолюбие.

31/03/2013 // 0 Comments

Бог като общение на любовта

автор: о. Николай Лудовикос Тези думи – „да любите един другиго” – „ето, нова заповед Ви давам: да любите един другиго” – са всеобхватна заповед, която е такава, защото четем на друго място, че „...на тази заповед се крепи законът и пророците”: всичко води към там.

29/05/2012 // 4 Comments

Любовта и практическата православна теология

автор: о. Николай Лудовикос Ако я няма любовта към Бога, не може да има никаква теология; може да има легализъм, може да има правосъдие, може да има.... но не може да има теология. Човек трябва да обича Бога за да може да богословства правилно, защото ако той не обича Бога, неговата теология ще бъде враждебна към човека и към Бога – независимо дали този човек осъзнава това и независимо дали той е седнал върху “висок богословски трон”.

26/05/2012 // 23 Comments