очистване на въздуха

Очистването на въздуха от Кръста Господен (алюзия към теологумена за въздушните митарства)

Автор: св. Атанасий Велики ... Но ако някой от нашите собствени люде също запита, не от любов към спора, а от любов към знанието, защо Той е претърпял смърт не по друг начин, а на Кръста, нека нему също бъде казано, че за нас не бил добър никакъв друг начин, освен този, и че било правилно Господ да пострада така заради нас.

12/01/2012 // 0 Comments