притчи

Притча, разказвана от стареца Ефрем Аризонски

Живял един монах-подвижник (старецът Ефрем не е казвал, че тази история се отнася за него, но монасите често говорят за себе си в трето лице). И ето този подвижник, който имал много духовни чада, похлопал на Господните порти. Господ му отворил вратата и монахът казал: - Христе мой, аз се подвизавам тук с всичките си сили, моля се, мога ли да поискам от Теб едно нещо?

30/12/2015 // 2 Comments