рационализъм

Капаните на индивидуализма и рационализма (втора последна част)

автор: епископ Игнатий Мидич Въз основа на тези предпоставки, малко по малко, целият живот започнал да се разслоява на съставни част и като такъв да се измерва с логиката. Светът стана обект на умствено изследване. Истината и съществуването на света са сбор от много индивиди, които не са свързани органично помежду си...

25/10/2013 // 0 Comments

Капаните на индивидуализма и рационализма (първа част)

автор: епископ Игнатий Мидич Многобройни са причините, които обичайно се споменават щом се заговори за война и вражда между хората и държавите. Тях най-често ги виждаме в националните, политическите, икономическите и религиозните различия между противостоящите страни.

24/10/2013 // 0 Comments