руско богословие

Западните влияния в руското богословие (2-ра част)

Автор: прот. Георги Флоровски Богословското образование в училищата си оставало латинско и тогава, когато ориентацията към Рим се сменила под влияние на Реформацията, по-точно, на ранно-протестантската схоластика. Аквински отстъпил място на Христиан Волф – но преподаването си оставало на латински. Западен си оставал и целият строй на училищното образование.

15/02/2012 // 0 Comments

Западните влияния в руското богословие (1-ва част)

Автор: прот. Георги Флоровски Митрополит Антоний Храповицки (поч. през 1936 г.) смятал, че цялото руско школско богословие, като се започне от 17 век, показва в себе си редица опасни взаимствания от инославни западни източници. Затова, според митрополит Антоний, ние трябва да се отречем от това богословие и да започнем отначало.

09/02/2012 // 0 Comments