свобода

Дебат върху теодицеята – пета част

автор: проф. Калин Янакиев Или вие ще ми кажете, че давайки му свободата, Бог не е оставил човека в неведение за злото, не го е оставил дори без своеобразна „юзда" срещу злото. Че му е дал - наистина, не външно, като обективна принуда - а в соб­ственото му сърце, като само-закон, повелята да се стреми към Бога, а не към злото

11/09/2013 // 0 Comments