серафим роуз

Пази се от „духа на правилността“

Спомени на прот. Серафим Кардоза за йеромонах Серафим Роуз Отец Серафим беше много спокоен, той обичаше хората. Нито веднъж не съм го виждал гневен. А когато той говореше или преподаваше в курса по световни религии, често му се налагаше да отговаря на сложни въпроси, задавани от интелектуалци.

08/10/2015 // 0 Comments

За православното отношение към нехристиянските религии

Откъс от дискусия между йеромонах Серафим Роуз и студенти от Калифорнийския университет в Санта Круз В: Бихте ли казали нещо за православното отношение към нехристиянските религии? О: Христос дойде, за да просвети човечеството. Съществуват различни религии извън Неговото откровение, чиито последователи са искрени – не просто практикуващи поклонение на демони – и където душата наистина се опитва да стигне до Бога.

02/09/2015 // 0 Comments

Житията на светиите и митарствата

автор: о. Майкъл Азкул (V-та глава от студията "Митът за въздушните митарства: неогностицизмът на о. Серафим Роуз) За да докаже своята теория за „душата след смъртта“, о. Серафим е използвал всякакви достъпни източници, било то религиозни или светски, и не на последно място „Житията на светиите“ в източен и западен вариант. В това той следва епископ Игнатий Брянчанинов.

10/08/2015 // 3 Comments

Светите Отци и митарствата

автор: о. Майкъл Азкул „Следвайки светите отци..“ е израз, който често присъства в официалните документи на Църквата. Православието гледа на отците като върховни изразители на християнската вяра. Няма по-висок авторитет от тях като изразители или екзегети (тълкуватели) на св. Писания. И така о. Серафим се обръща към тях, за да намери подкрепа за своите виждания относно живота след смъртта.

06/11/2013 // 0 Comments

Гностицизмът: царството на въздушните духове

автор: о. Майкъл Азкул Според римокатолицизма, след разделянето от тялото, спасената душа, възлизаща към Бога минава през състояние на огнено пречистване (чистилище), като се пречиства от всички неизповядани и дребни грехове допуснати след Кръщението.

20/05/2012 // 1 Comment

Митът за въздушните митарства: неогностицизмът на о. Серафим Роуз (Въведение)

автор: о. Майкъл Азкул За пръв път четем относно гностическата религия при древните юдеи и елини. Апостол Павел споменава нейното нашествие върху християнска почва в 1 Тим. 6:20: „пази онова, що ти е предадено, и се отвърщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука (гносис).”

18/05/2012 // 3 Comments