спасение

Алтернативния план за спасението

автор: митр. Йоан Зизиулас До тук изследвахме Христологията във връзка с целия догмат за Сътворението, и както Атанасий Велики също е посочил в своя труд “За Въплъщението на Логоса”, цялата логика зад въплъщението на Логоса води началото си от факта, че Бог е създал света за да го направи участник в Своето блажено състояние.

31/03/2012 // 0 Comments

Спасение чрез вярата и любовта към Господа Иисуса Христа

автори: Лъчезар Величков и Павел Николов На мнозина Спасителят казвал: „Твоята вяра те спаси” (Лука 7:50; 8:48; 17:19; 18:42.). Те получили от Него и изцеление от телесните болести – свои или на свои близки и приятели. Вярата в Иисуса Христа като Син Божий спасява човечеството.

05/03/2012 // 4 Comments