сътворение

Шестте зори (Първа част – от 8. до 13. точка)

автор: д-р Александър Каломирос Един научен изследовател е казал, че ако поискат от него да представи резюме от една страница за цялото знание, което съществува днес относно света и творението, той не би могъл да намери нищо по-добро от първата страница на Свещеното Писание. Това е вярно. Но повечето хора не разбират ясно нито Свещеното Писание, нито света.

30/10/2013 // 5 Comments

Шестте зори (Първа част – от 1. до 7. точка)

автор: д-р Александър Каломирос Бог е заповядал и творенията са започнали да съществуват. Как? Това е тайна. Във всеки случай, творението не е започнало да съществува мигновено, но е следвало една поредица от прояви, едно развитие в течение на шест различни „дни“. Как трябва да наречем този напредък на творението във времето, ако не еволюция?

14/08/2013 // 4 Comments