теодицея

Дебат върху теодицеята – пета част

автор: проф. Калин Янакиев Или вие ще ми кажете, че давайки му свободата, Бог не е оставил човека в неведение за злото, не го е оставил дори без своеобразна „юзда" срещу злото. Че му е дал - наистина, не външно, като обективна принуда - а в соб­ственото му сърце, като само-закон, повелята да се стреми към Бога, а не към злото

11/09/2013 // 0 Comments

Дебат върху теодицеята – четвърта част

автор: проф. Калин Янакиев Всъщност ако сме пределно честни - целият скан­дал за съвестта идва от обстоятелството, че християни­нът сякаш оправдава Бога-Промислителя, - оправдава Го именно задето не Се е намесил да възпрепятства дет­ското страдание.

10/08/2013 // 0 Comments

Дебат върху теодицеята – трета част

автор: проф. Калин Янакиев Вижте към какво ни води Иван Карамазов. След не­говите потресаващи разкази ние не приемаме и не прие­маме по съвест всяка претенция, че Небесното Царство, в което светът ще бъде спасен и ще се разреши на края, е победа на Правдата, е всепримиряващ акорд..

29/07/2013 // 0 Comments

Дебат върху теодицеята – първа част

автор: проф. Калин Янакиев И тъй, въпросът е в това - може ли изобщо да бъде изкупено преживяното от дечицата страдание и има ли нещо, което да накара сърцето ми да се успокои, след като съм научил, че тези ужасни истории за мъчения са се случили?

18/05/2013 // 0 Comments

Дебат върху теодицеята (увод)

автор: проф. Калин Янакиев Спомням си първия път, в който прочетох тези зна­менити и страшни страници на Достоевски. Това бе твърде отдавна - още в годините когато мо­ята вяра и моите знания за нейното съдържание бяха съвсем смътни и неопределени. Спомням си страшния морален скандал, който предизвикаха в мен тия разсъждения [...]

02/05/2013 // 0 Comments