фарисейски квас

Изгубени в превода или оправдани чрез филологията

Казват, че филологията е началото на философията или по-точно ключът за нейното разбиране. Начинът на възприемане на действителността зависи изцяло от това, как същата тази действителност е артикулирана вербално.

10/02/2014 // 3 Comments