фарисейство

Фарисейството: „отвън кукла, отвътре чума”

автор: euxh.gr Съвременният човек се е окопал в себеоправданието, което обикновено се изразява така „аз съм добър човек, никого не убих, никого не закачих, давам милостиня от време на време. Защо Бог да не ме спаси?” Много хора мислят, че Бог е вечен жандарм и че спасението е състояние, което човек печели чрез външното спазване на заповедите.

09/10/2015 // 0 Comments