Филотей Зервакос

Из „Послания за свещенството“

автор: старец Филотей Зервакос Не гледайте днешното, но бъдното. Един светител казва, че на Второто Пришествие мнозина патриарси, митрополити, свещеници и дякони ще бъдат осъдени, защото недостойно са станали клирици и така ще украсят пъкъла. От днешните архиереи и свещеници, които виждате, колко малко са достойни...

06/08/2013 // 0 Comments