Инославие и иноверие

Имала ли е Богородица други деца? ( Или била ли е Мария винаги Дева?)

автор: Димитър Петров Не е било протестант и православен да останат за малко време заедно и да не се повдигне въпросът за Богородица, и най-вече за това имала ли е Богородица и други деца! Всъщност не знам какво се цели с този въпрос, какво би искал да докаже протестантът на православния, какво пречи и на собствената му вяра да приеме „винаги девството” на Мария. Но това е друга тема. | прочети статията >

27/03/2013 // 3 Comments

Кратък исторически и библейски анализ на адвентизма (I глава)

Автор: Валентин Велчев Латинската дума adventus означава идване, пришествие. Тя се свързва с очакването на Второто пришествие на Господ Исус Христос. В този смисъл всички християни са адвентисти. Но сега ще говорим за едно общество познато под името "Адвентисти от седмия ден", за неговото възникване и специфични доктрини [...] | прочети статията >

24/07/2012 // 6 Comments

Огнената река (VII, VIII, IX и X точки)

Автор: д-р Александър Каломирос Не, братя мои, за наше нещастие, раят или адът не зависят от Бог. Ако зависеха от Бог, ние нямаше от какво да се страхуваме. Няма за какво да се страхуваме от Любовта. Но това не зависи от Бог. Зависи изцяло от нас, и там е цялата трагедия. | прочети статията >

09/06/2012 // 0 Comments

За последните неща (Есхатология)

Автор: отец Йоан Романидис Онези, които са участвали в първото възкресение, ще участват и във второто възкресение. Онези пък, които са имали дял в първата смърт, ще умрат и във втората. Първата смърт е лишаване от благодатта на Христос, а втората – възкресение в края на вековете в тяло за осъждане, когато онези, които не са се покорили на Христос до края на живота си, ще видят славата на Христос като вечен огън и външна тъмнина. | прочети статията >

02/05/2012 // 0 Comments

Прародителския грях и последиците от него

автор: проф. д-р Здравко Пено Първият човек в рая е получил заповед от Бога да господарува над целия свят. Тази заповед е носила в себе си и благословение, но и предизвикателство за неговата свобода. Човекът е можел да осъществи призванието си да господарува над света по подобие на Бога, защото цялото творение напълно му се подчинявало. | прочети статията >

22/04/2012 // 7 Comments

Въплъщение и Изкупление

Автор: прот. Георги Флоровски „Словото стана плът”: в това се заключава висшата радост на християнската вяра. В това е пълнотата на Откровението. Същият Въплътил се Господ е съвършен Бог и съвършен човек. Истинското значение и основната цел на човешкото съ­ществуване се откриват и осъществяват във и чрез Въплъще­нието. Господ снизхожда от Небесата, за да изкупи света, за да съедини човека с Бога вовеки. „И стана човек”. | прочети статията >

21/04/2012 // 1 Comment

Богословски координати на пиетизма

Автор: проф. Христос Янарас Пиетизмът подкопава – до пълно отрицание – онтологичната истина за единството на Църквата и личното общение; той гледа на човешкото спасение в Църквата като на индивидуално събитие, индивидуална възможност за живот. | прочети статията >

11/01/2012 // 0 Comments