казуистика

Дебат върху теодицеята (увод)

автор: проф. Калин Янакиев Спомням си първия път, в който прочетох тези зна­менити и страшни страници на Достоевски. Това бе твърде отдавна - още в годините когато мо­ята вяра и моите знания за нейното съдържание бяха съвсем смътни и неопределени. Спомням си страшния морален скандал, който предизвикаха в мен тия разсъждения [...]

02/05/2013 // 0 Comments