Посланието, което трябва да предадем на света

Втора част от поредицата, посветена на православното мисионерство

demetrios-620x350Автор: Архиепископ Деметриос Американски

Към първа част

„Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам“ (Йоан 20:21)

„Вие сте светлината на света“ (Мат. 5:14)

Обични братя и сестри в Христос,

Ние продължаваме с фокуса ни върху темата за нашия 43-ти конгрес на клирици и миряни, чрез изучаването на въпроса за значението на Христовия глас. Тъй като сме изпратени от Него да бъдем светлината на света, да бъдем Негов глас,  изключително важно е да познаваме този глас и да бъдем способни да предложим Евангелието в един променящ се свят. В първата статия утвърдихме, че познаваме гласа на Христос, тъй като живеем в Неговото присъствие и сме свързани с Него във вярата. Ние чуваме Неговия глас, даряващ истина, напътствие и сигурност и Му отговаряме, следвайки Неговата воля. Ние чуваме гласа Му, тъй като нашият Господ ни изпраща в света да говорим на другите за това какво виждаме и преживяваме в Христос.

Във връзка с горепосоченото разбиране за това как познаваме и разпространяваме гласа на Христос, важно е да проучим всичко онова, което предлагаме като Негов глас в този променящ се свят. Първо, посланието, което разпространяваме като глас на Христос, е послание на надежда. В Евангелието виждаме надежда в Неговите слова и служение. Чрез истината и изцелението, които Христос предложил, в живота на мнозина надеждата е била подновена. Неговото присъствие поражда надежда в нашия живот; и в свят, който е подложен на постоянни промени, където мнозина се борят да открият смисъл и цел, ние като Негов глас предлагаме надежда.

Второ, гласът на Христос е гласът на истината. Иисус каза: „Аз съм пътят и истината и животът“ (Йоан 14:6). Неговите думи ни предлагат божествена мъдрост и ни разкриват Божията воля. Неговият глас показва истината в един свят, в който мнозина търсят фалшиви идеологии или са заблудени от тях.  Нашето вярно свидетелство на истинското Евангелие гарантира, че Неговият глас ще бъде чут. Чрез богослужението, чрез милосърдното ни служение и светия ни живот, ние говорим за истината, както ни е разкрита от Христос, насочвайки другите да осъществяват предназначението си в Него.

Трето, гласът на Христос е изпълнен с благодат. Нашето призвание да споделим (с другите) Божията любов, както ни е изявена от Христос, е утвърдено от апостол Павел като най-голямото призвание, което имаме: „Но аз за нищо не се безпокоя, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господ Иисус – да проповядвам благовестието за Божията благодат“ (Деяние 20:24). Христос дойде и ни разкри великата Божия любов към нас. Неговите изцеления и поучения бяха изпълнени с благодат. Неговият глас чрез нас призовава всички да дойдат и получат прошка, и да бъдат спасени по благодат.

Четвърто, в рамките на истината и благодатта гласът на Христос ни разкрива божествена сила. Това е глас, който е смел и силен. Ние говорим с увереност за Божиите обещания. Както виждаме в Свещеното Писание, Неговият глас донася изцеление, премахва духовната слепота и ни отвръща от пътя на греха, водейки ни в пътя на изобилния живот. Гласът на Христос, чрез нас, свидетелства ясно и силно пред лицето на бедствието, гонението и дори смъртната опасност, демонстрирайки свидетелство на истина и вяра.

sermononthemount

Пето, гласът на Христос е гласът на животът. Той каза „Аз съм възкресението и животът“ (Йоан 11:25). Той също така каза: „Аз дойдох, за да имат (тоест хората) живот, и да имат в изобилие“ (Йоан 10:10). В Христос откриваме изобилие и вечен живот. Ние сме изпратени от Него да бъдем светлината на света (Мат. 5:14) и да свидетелстваме с Неговия глас, предлагайки живот на всички.

Шесто, гласът на Христос е една покана. Той ни казва на нас и чрез нас като Негов глас (и на другите): „дойди и върви след Мене“ (Мат. 19:21). Както младоженецът, който подготвя празненството на вечния живот и общението с Бога, Христос ни наставлява да отидем и да разпространим тази велика покана към всички: „излез по друмища и плетища, и, колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми“ (Лука 14:23). Като Негов глас, нашите думи и живот трябва да бъдат като една покана към хората да дойдат и видят всички велики и чудни неща, които нашият Бог е направил и да преживеем заедно благодатта и живота в Него.

Накрая, нашият глас става гласът на Христос. Чрез вярата ни в Него, чрез опита ни от Неговото присъствие и сила, чрез нашия живот, който се преобразява по благодат и истина, ние предлагаме гласа на Христос. Неговият глас става наш глас, защото ние живеем в Него. Ние свидетелстваме за Него не само заради посланието, което Той ни дава, но заради реалния опит от нашия живот и фокусът на нашата вяра – заради нашите предизвикателства, радости, борби и победи, докато извършваме това пътуване на вярата и следваме пътя на Господ. Ние говорим на базата на нашето духовно познание и нашия житейски опит. Като живеем всеки ден в присъствието на Христос, като слушаме Неговия глас, напътстващ ни в любов, като следваме Неговата воля и виждаме Неговата сила в и чрез нас, ние знаем, че сме гласът на Христос.

Към трета част

Източник: pittsburgh.goarch.org, превод: Атанас Ваташки. Заглавието е на редакцията

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: